Hard IT

Load balancing / cache

Skalowalna i niezawodna infrastruktura dla większego serwisu

Profesjonalna infrastruktura z pełną redundancją skalująca się wraz ze wzrostem obciążenia

Kluczowe cechy skalowalnej infrastruktury w porównaniu do wydajnego serwera WWW:

  • Load balancer rozdziela żądania klientów na wiele serwerów WWW. Może również posiadać cache dla szybkiego serwowania plików statycznych i treści dynamicznych, które można cachować.
  • Farma serwerów WWW - Dowolna ilość serwerów WWW, które obsługują wykonywanie aplikacji (PHP, Ruby itd.). W dowolnym momencie z zachowaniem ciągłej dostępności można dodawać kolejne.
  • Redundantna baza danych na osobnym serwerze, replikowana na serwer zapasowy. Tworzenie backupu nie wpływa na dostępność ani wydajność bazy. Replikacja dostarcza możliwość rozłożenia zapytań odczytujących dane na dwa serwery.
  • Redundantny storage przechowuje kod serwisu, pliki statyczne, uploadowany content. Synchroniczna replikacja na zapasowy serwer zapewnia możliwość kontynuowania działania po awarii maszyny z minimalnym czasem niedostępności.

Konfiguracja przeznaczona dla serwisu, który wymaga więcej niż jednego serwera aby sprostać dużemu obciążeniu. Dodatkowo wprowadza ona niezawodność i brak przerwy lub minimalną przerwę w przypadku awarii jednego z elementów. Skalowalność oznacza, że do farmy serwerów możemy w dowolnym momencie dokładać kolejne serwery reagując na wzrost popularności serwisu.

Zapraszam do kontaktu

Każdy przypadek jest inny, każdy klient traktowany jest indywidualnie, zapraszam więc do kontaktu. Skontaktuj się ze mną!

Współpracuję z