Hard IT

Prywatna chmura / wirtualizacja

Nowoczesne i elastyczne rozwiązanie redukujące koszty

Korzystaj z dobrodziejstw chmury - zbuduj własną chmurę

Wirtualizacja i model sprzedaży usług nazwany cloud znacząco zmieniły podejście do tematów infrastruktury. Zmniejszenie kosztów, nowe możliwości skalowania, ogromne ułatwienie i uproszczenie budowy infrastruktury to tylko najważniejsze cechy.

Znane w branży IT powiedzenie "dobrze, szybko, tanio: wybierz dowolne dwa" można przekształcić na potrzeby cloud: "niezawodność, gwarantowane zasoby, niska cena: wybierz dowolne dwa". Tę prawdę ujawnia dokładniejsze przeanalizowanie ofert usługodawców: za niezawodność oraz gwarancję zasobów płaci się wysoką cenę, która może znacząco odbiegać od cen serwerów dedykowanych.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby zbudować własną, prywatną chmurę - większość dostępnych usług, w tym te najbardziej znane korzystają przecież z rozwiązań Open Source jak np. wirtualizacja XEN.

Oferujemy budowę własnej chmury za pomocą wynajętych serwerów dedykowanych lub własnych jeżeli spełniają podstawowe wymagania. do budowy takiej infrastruktury. Cechy naszego rozwiązania to:

  • XEN - dojrzałe, darmowe rozwiązanie wirtualizacji używane również np. przez usługę Amazon EC2.
  • 100% gwarancja zasobów - serwery pozostają pod naszą kontrolą i przydzielając maszynom wirtualnym zasoby wiemy, że nie są z nikim współdzielone.
  • Elastyczność przydzielania zasobów i ich zmiana bez restartu maszyny. W XEN wiele zasobów jak pamięć, procesory mogą być zmieniane podczas działania maszyn wirtualnych.
  • Odporność na awarię dowolnego elementu - maszyny wirtualne w ciągu kilku minut mogą być uruchomione na innych serwerach.
  • Brak przerwy podczas konserwacji sprzętu dzięki przenoszeniu maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez ich wyłączania.

Zapraszam do kontaktu

Każdy przypadek jest inny, każdy klient traktowany jest indywidualnie, zapraszam więc do kontaktu. Skontaktuj się ze mną!

Współpracuję z